Om Veritas Omsorg

Veritas Omsorg grundar sig på det etiskt begrepp av att handlingar är moralisk rätt och rättfärdig med beaktande av den som berörs av handlingarna, egenskaperna eller förhållandena.

Veritas Omsorg arbetar också utifrån ett begrepp som kallas egenmakt. Man ville i första hand ge inflyttande och makt till de som behöver omvårdnad och service i hemmet, att låta de formulera sina behov och mål så att de känner att de har egen makt över sitt liv och situation och genom att göra det kan man stärka individens självständighet. Företaget tror att det är viktigt att man som behöver vård känner delaktighet och tar eget ansvar för sitt liv.

Vår uppgift inom hemtjänsten är också att ge stöd, utbildning och verktyg för det man behöver för att uppnå och tillhandahålla omvårdnad och service utifrån de beslutet och plan som man genomför tillsammans

Veritas är det latinska ordet för ”sanning”. Med sanningen syftar man på att vården och omsorgen som tillhandahålls och erbjudes av företaget är tagen från principen av etiskt förhållningssätt vilket Veritas Omsorg grundar sig på. De fyra etiska principer nämligen är att:

  • göra gott
  • gör ingen skada till någon
  • autonomi
  • rättvisa

Basfakta om företaget

Inriktning: Omsorg och service inom hemtjänst
Storlek: Mellan
Kvalitet: Arbetar med kvalitetsäkring och ledningssysytem nedladdningslänk
Medarbetare: 61 procent är utbildad som undersköterskor och vårdbiträde. Fler ska utbildas under 2018 och målet är att alla som arbetar på Veritas Omsorg ska vara utbildade: Demensinriktning satsar företaget mycket på. I ledningen finns 2 distriksköterskor och sjuksköterska som har mäng-årig kompetens som chef inom olika branscher inom vård och omsorg. Företaget har tecknat avtal med FORA sedan 2013.
Styrelse och Ekonomi: länk

Veritas Omsorg har ett grundläggande princip om att tillhandahålla omsorg och service med strävan om kvalité genom att ha välutbildade personal som utövar omsorg samt med lång erfarenhet inom branschen . Medarbetarna har de kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra de arbetsuppgifterna. Med kvalité som nyckelorden i företaget betyder att man erbjuder säker vård. Vi erbjuder en trygg vardag och service. Veritas omsorg utövar och tror på ett empatiskt förhållningssätt gentemot patienter, att vara flexibel med arbete samt samarbetsvillig med varje önskemål som förväntas utföras.
Veritas Omsorg bryr sig om kundens välbefinnande genom att erbjuda omsorg på deras villkor .Omsorgen utformas enligt kundernas önskemål och leva ett självständigt liv så långt det går. Kunderna känner sig delaktig i planeringen av omsorgen.
Att ha trygghet i vardagen är något som vi delar med våra brukare. Vi skapar det tillsammans genom utövning av god service, vård och omsorg. Trygghet är en känsla av välbefinnande som vi ger kunderna genom att erbjuda säker vård. Man identifierar risker, man planerar och skapa genomförande utifrån beslut och önskemål från kunderna och kontinuerligt utvärdering och egenkontroll av verksamheten

Våra Tjänster

Hemtjänst

Veritas Omsorg erbjuder hemtjänst i englihet med de förordningar och beslut som antagits av SoL & SLL.

Bemmaning

Med Veritas Omsorg erbjuds du kvalificerad personal inom hälsa och vård.

Personlig Assistans

Behöver du en personlig assistent? Inga Problem, vi fixar det åt dig.
Städning

Vi städar hemmet åt dig med kvalitet och proffesionalism

Fönsterputs

Har du smutsiga fönster och rutor som behöver rengöras? Inga problem, vi fixar det åt dig :)

Ledsagarservice

Avlösarservice

Jobba hos oss

Skicka ditt CV till
info@veritasomsorg.se