Om Veritas Omsorg

Text här...

Veritas Omsorg bedrivs av en erfaren distriktssköterska med många års erfarenhet inom äldrevården samt primärvården.

Veritas är det latinska ordet för ”sanning”. Med sanningen syftar man på att vården och omsorgen som tillhandahålls och erbjudes av företaget är tagen från principen av etiskt förhållningssätt vilket Veritas Omsorg grundar sig på. De fyra etiska principer nämligen är att:

  • göra gott
  • gör ingen skada till någon
  • autonomi
  • rättvisa

Grundning

Veritas Omsorg grundar sig på det etiskt begrepp av att handlingar är moralisk rätt och rättfärdig med beaktande av den som berörs av handlingarna, egenskaperna eller förhållandena.

Veritas Omsorg arbetar också utifrån ett begrepp som kallas egenmakt. Man ville i första hand ge inflyttande och makt till de som behöver omvårdnad och service i hemmet, att låta de formulera sina behov och mål så att de känner att de har egen makt över sitt liv och situation och genom att göra det kan man stärka individens självständighet. Företaget tror att det är viktigt att man som behöver vård känner delaktighet och tar eget ansvar för sitt liv.

Vår uppgift inom hemtjänsten är också att ge stöd, utbildning och verktyg för det man behöver för att uppnå och tillhandahålla omvårdnad och service utifrån de beslutet och plan som man genomför tillsammans

Veritas Omsorg har ett grundläggande princip om att tillhandahålla omsorg och service med strävan om kvalité genom att ha välutbildade personal som utövar omsorg samt med lång erfarenhet inom branschen . Medarbetarna har de kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra de arbetsuppgifterna. Med kvalité som nyckelorden i företaget betyder att man erbjuder säker vård. Vi erbjuder en trygg vardag och service. Veritas omsorg utövar och tror på ett empatiskt förhållningssätt gentemot patienter, att vara flexibel med arbete samt samarbetsvillig med varje önskemål som förväntas utföras.
Veritas Omsorg bryr sig om kundens välbefinnande genom att erbjuda omsorg på deras villkor .Omsorgen utformas enligt kundernas önskemål och leva ett självständigt liv så långt det går. Kunderna känner sig delaktig i planeringen av omsorgen.
Att ha trygghet i vardagen är något som vi delar med våra brukare. Vi skapar det tillsammans genom utövning av god service, vård och omsorg. Trygghet är en känsla av välbefinnande som vi ger kunderna genom att erbjuda säker vård. Man identifierar risker, man planerar och skapa genomförande utifrån beslut och önskemål från kunderna och kontinuerligt utvärdering och egenkontroll av verksamheten

Våra Tjänster

Hemtjänst

Veritas Omsorg erbjuder hemtjänst i englihet med de förordningar och beslut som antagits av SoL & SLL.

Bemmaning

Med Veritas Omsorg erbjuds du kvalificerad personal inom hälsa och vård.

Personlig Assistans

Behöver du en personlig assistent? Inga Problem, vi fixar det åt dig.
Service 4

text...

Service 5

text...

Service 6

text...

Service 7

text...

Service 8

text...

Jobba hos oss

Skicka ditt CV till
info@veritasomsorg.se


Rekommendationer

You are Amazing!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Iure aperiam consequatur quo.

Someone famous in Source Title

Yeah!

Iure aperiam consequatur quo quis exercitationem reprehenderit dolor vel ducimus.

Someone famous in Source Title

Thank You!

Aperiam consequatur quo quis exercitationem reprehenderit suscipit iste placeat.

Someone famous in Source Title

Thank You!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Iure aperiam consequatur quo.

Someone famous in Source Title

Amazing!

Iure aperiam consequatur quo quis exercitationem reprehenderit dolor vel ducimus.

Someone famous in Source Title

Best!

Aperiam consequatur quo quis exercitationem reprehenderit suscipit iste placeat.

10000+ Glada Kunder!